Základní důležité obecně platné zdravotnické zákonné normy

Úmluva č. 96/2001 Sb. mezinár. smluv, o lidských právech a biomedicíně

Je přimo aplikovatelným právním předpisem Evropské Unie, definuje základní nároky občanů - pacientů v souvislosti s vyšetřování, léčením vývojem a zkoušením léků a zdravotnických pomůcek. Většina ustanovení Úmluvy je dále rozvinuta národními zákony.

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře (a komoře lékárnické a stomatologické)

Zákon určuje hlavní úkoly, oprávnění a povinnosti zdravotnických komor a také základní principy jejich vnitřního uspořádání a fungování.

Zakotvuje mimo jiné povinné členství v komoře všech lékařů a lékarníků, účastnících se poskytování zdravotní péče.

Zákon č. 160/92 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Byl zrušen a nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách.

Zákon č. 95/2005 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Definuje způsoby odborné přípravy na povolání lékaře a lékárníka, včetně postgraduálního specializačního studia a povinného trvalého vzdělávání. Určuje způsob akreditace pro zařízení, která se mohou podílet na dalším vzdělávání lékařů.

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče ...

Zákon přesně specifikuje způsob odborné a specializační přípravy na jednotlivé druhy nelékařských zdravotnických povolání, určuje u některých nutné předpoklady pro samostatný výkon povolání (registrace) a specifikuje podmínky pro zařízení provádějící vzdělávání nelékařů.

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Uvádí bližší podmínky a způsoby pořizování, vedení, uchovávání a skartace jednotlivých druhů zdravotnické dokumentace.

na začátek stránky
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO LÉKAŘE (NEJEN)

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry, zařazený do celoživotního vzdělávání.

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO SESTRY

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec