» Aktuality

 

Okresní shromáždění 2018 a členské příspěvky

Děčín 15. 12. 2017

Vážená kolegyně,

Vážený kolego,

 

dovoluji si Vás předběžně pozvat na Okresní shromáždění členů OS ČLK Děčín, které se bude konat ve středu 21. března 2018 od 16,00 hodin ve velkém sále Magistrátu města Děčín, ulice 28. října 1155/2, Děčín I (budova B). Toto shromáždění bude volební, v r. 2018 skončí volební období předsedy OS ČLK Děčín.

Zároveň Vám poskytujeme informaci o placení členských příspěvků pro rok 2018:

Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 1. března 2018, tedy V ÚNORU:

 • převodem z účtu na ú.č.: 920167399/0800, variabilní symbol: Vaše evidenční číslo člena ČLK (uvedeno v seznamu členů na našich webových stránkách: www.clk.cz nebo www.lkcr.cz - seznam registrovaných lékařů v ČR).
 • hotově v kanceláři v Děčíně

XXXII. sjezd delegátů ČLK v Brně schválil pro rok 2018 novou výši členských příspěvků:

 • Lékaři - zaměstnanci a ostatní lékaři 2 500,- Kč
 • Lékaři provozující soukromou lékařskou praxi, bez ohledu na její rozsah 3 500,- Kč
 • Vedoucí lékaři 3 500,- Kč

Lékařem ve vedoucí funkci se rozumí lékař - zaměstnanec zdravotnického zařízení, vykonávající funkci statutárního zástupce zdravotnického zařízení (vč. společníka a jednatele s.r.o.!), zástupce (náměstka) statutárního zástupce zdravotnického zařízení, přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného odd. či kliniky ZZ.

 • Absolventi LF absolvující v roce 2017 a 2018 0,- Kč.
 • Absolventi LF v roce 2016 1000,- Kč.
  Určující je, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, nikoliv okamžik, kdy vstoupil do ČLK či kdy začal vykonávat povolání lékaře!
 • Nadále zůstává v platnosti kategorie pozdní vstup (10 000,- Kč)
 • Nepracující důchodci 500,- Kč - (lékaři - nepracující důchodci, kteří v kalendářním roce 2018 dovrší 75 let a více, jsou v našem OS osvobozeni od placení členských příspěvků, pokud o to požádají - žádost stačí podat jednou, platí pak trvale - nemusí tedy nic platit!)
 • Lékařky na MD a lékaři a lékařky na rodičovské dovolené (nepracující!) neplatí nic - musí však písemně informovat o trvání MD a RD představenstvo OS ČLK nejpozději 30 dnů před splatností členského příspěvku.

Připomínáme, že písemné zdůvodněné žádosti o úlevu v placení členských příspěvků se podávají nejpozději 1 měsíc před dnem splatnosti příspěvků (žádosti podané nejpozději do 1. 2. 2018).

*****

Přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na shledání s Vámi na Okresním shromáždění členů OS ČLK Děčín.

 

MUDr. Jiří S l a v í k
předseda OS ČLK Děčín

na začátek stránky
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

9. SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Termín: 22.03.2019 od 18:00

Tradiční seminář s různými oblastmi zájmu terénních i nemocničních gynekologů.

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec