Aktuality

Okresní shromáždění 2018 a členské příspěvky

Děčín 15. 12. 2017

Vážená kolegyně,

Vážený kolego,

 

dovoluji si Vás předběžně pozvat na Okresní shromáždění členů OS ČLK Děčín, které se bude konat ve středu 21. března 2018 od 16,00 hodin ve velkém sále Magistrátu města Děčín, ulice 28. října 1155/2, Děčín I (budova B). Toto shromáždění bude volební, v r. 2018 skončí volební období předsedy OS ČLK Děčín.

Zároveň Vám poskytujeme informaci o placení členských příspěvků pro rok 2018:

Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 1. března 2018, tedy V ÚNORU:

XXXII. sjezd delegátů ČLK v Brně schválil pro rok 2018 novou výši členských příspěvků:

Lékařem ve vedoucí funkci se rozumí lékař - zaměstnanec zdravotnického zařízení, vykonávající funkci statutárního zástupce zdravotnického zařízení (vč. společníka a jednatele s.r.o.!), zástupce (náměstka) statutárního zástupce zdravotnického zařízení, přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného odd. či kliniky ZZ.

Připomínáme, že písemné zdůvodněné žádosti o úlevu v placení členských příspěvků se podávají nejpozději 1 měsíc před dnem splatnosti příspěvků (žádosti podané nejpozději do 1. 2. 2018).

*****

Přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na shledání s Vámi na Okresním shromáždění členů OS ČLK Děčín.

 

MUDr. Jiří S l a v í k
předseda OS ČLK Děčín