Aktuality

Vzpomínka na MUDr. Jaroslava Holého

Abychom nezapomněli...

V minulém týdnu jsme se rozloučili s MUDr. Jaroslavem Holým, dlouholetým lékařem na interním oddělení nemocnice v Děčíně a později primářem v České Kamenici. Zemřel 10. července 2018 ve věku 94 let.

Přišel do Děčína v 50. letech Tehdy se lékaři do severních Čech zrovna nehrnuli. Zdejší ovzduší patřilo k nejhorším v republice, trpěla příroda i lidé, ale děčínský okres na rozdíl od jiných okresů v kraji nedosáhl ani na ubohé „pohřebné"; byli jsme označováni za „zelené plíce severních Čech."

Lékaři odtud pospíchali , ale dr. Holý patřil k těm statečným, kteří naše město nikdy neopustili. Rodák ze Sušice, věnoval se cele své službě na děčínské interně, vlídný a laskavý k pacientům, vždy ochotný pomáhat mladým lékařům, kteří přicházeli a také díky jeho příkladu neopouštěli těžce zkoušené město s trpícími lidmi a s okolím, které by nám za jiných okolností mohli jinde závidět.

Dr. Holý patřil k lékařům, jehož zájmy přesahovaly rámec mediciny. Miloval přírodu, věnoval se turistice a výborně fotografoval. K jeho zálibám patřila i hra na housle. Se svou ženou Drahuškou, zdravotní sestrou, vychovali dceru Evu a syna Vladimíra, který jde jako pediatr v otcových stopách.

Dnes se na něj mnoho lidí, ani z řad zdravotníků, už asi nepamatuje. My, již také odcházející generace, jsme ho však měli rádi, vážili jsme si ho a chovali v úctě. S vděčností na něj vzpomínáme.

V Děčíně 30. července 2018

MUDr. Mahulena Čejková