» Aktuality

 

Zemřel MUDr. Kamil Kuchler, bývalý primář dětské odd. v Děčíně

Dne 13.8.2018 zemřel MUDr. Kamil Kuchler, bývalý primář dětského oddělení v Děčíně. Pohřeb se konal dne 22. 8. v Telči, kde žil poslední léta svého života.

Narodil se 18.3.1931. Po vystudování gymnasia začal studovat pediatrickou fakultu KU v Praze. Studia ukončil promocí v r. 1956, 1. atestaci z pediatrie složil v r. 1958, 2.atestaci v r.1964. 60tá léta prožil na dětském odd. v Děčíně, dále pracoval na dětském odd. v Thomayerově nemocnici v Praze - Krči.

V 70tých letech se vrací do Děčína na post primáře dětského odd. Byl oblíbeným vedoucím dětských lékařů odd., ale i obvodních dětských lékařů. Na svém odd. vychoval několik pediatrů, které vedl dík svým odborným znalostem k důkladnému, ale přitom citlivému vyšetřování a léčebnému přístupu a tím také pozvedl odd., na rozdíl od předchozího období na vyšší úroveň.

Kromě profesního života rád maloval, byl aktivním členem sdružení, posléze klubu přátel Jaroslava Foglara, kde byl členem správní rady. O Jaroslava Foglara se staral až do jeho skonu. I v době, kdy byl na odpočinku, byl v pravidelném styku, hlavně písemném, s mnohými spolupracovníky z oboru dětského zdravotnictví, kteří rozhodně na našeho pana primáře nezapomenou.

 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

5. DOUBICKÝ LÉKAŘSKÝ MEZIOBOROVÝ VEČER -

Termín: 22.11.2018 od 18:00

Vzdělávací hodnota kazuistik je přinejmenším stejně vysoká jako odborné referáty.

Inzeráty a nabídky

3. 5. 2018

Prodej ordinace v Děčíně

Prodej ordinace v Děčíně.

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec