Aktuality

Zemřel MUDr. Kamil Kuchler, bývalý primář dětské odd. v Děčíně

Dne 13.8.2018 zemřel MUDr. Kamil Kuchler, bývalý primář dětského oddělení v Děčíně. Pohřeb se konal dne 22. 8. v Telči, kde žil poslední léta svého života.

Narodil se 18.3.1931. Po vystudování gymnasia začal studovat pediatrickou fakultu KU v Praze. Studia ukončil promocí v r. 1956, 1. atestaci z pediatrie složil v r. 1958, 2.atestaci v r.1964. 60tá léta prožil na dětském odd. v Děčíně, dále pracoval na dětském odd. v Thomayerově nemocnici v Praze - Krči.

V 70tých letech se vrací do Děčína na post primáře dětského odd. Byl oblíbeným vedoucím dětských lékařů odd., ale i obvodních dětských lékařů. Na svém odd. vychoval několik pediatrů, které vedl dík svým odborným znalostem k důkladnému, ale přitom citlivému vyšetřování a léčebnému přístupu a tím také pozvedl odd., na rozdíl od předchozího období na vyšší úroveň.

Kromě profesního života rád maloval, byl aktivním členem sdružení, posléze klubu přátel Jaroslava Foglara, kde byl členem správní rady. O Jaroslava Foglara se staral až do jeho skonu. I v době, kdy byl na odpočinku, byl v pravidelném styku, hlavně písemném, s mnohými spolupracovníky z oboru dětského zdravotnictví, kteří rozhodně na našeho pana primáře nezapomenou.