Aktuality

Členské příspěvky ČLK pro rok 2019

XXXIII. sjezd ČLK rozhodl pro rok 2019 nezvýšit členské příspěvky:

Kategorie Příspěvek poznámky
Lékaři provozující soukromou praxi 3500.- Kč bez ohledu na rozsah praxe
Lékaři zaměstnanci ve vedoucí funkci 3500,- Kč vč. jednatelů s.r.o.
Lékaři zaměstnanci a ostatní neurčení 2500,- Kč
Lékaři absolventi v roce 2017 1000,- Kč
Lékaři absolventi v roce 2018 a 2019 0,- Kč
Lékaři důchodci nepracující, do 75 let 500,- Kč
Lékaři důchodci nepracující, 75 let a více (PLATÍ PRO OS ČLK DĚČÍN!) 0,- Kč nutno požádat o osvobození
(jen 1x, v roce 75. narozenin)
Lékařky na MD a rodičovské dovolené nepracující (!) 0,- Kč platí i pro lékaře, nutno písemně
oznámit  před datem splatnosti!
Lekaři s pozdním vstupem do ČLK 10 000,- Kč více než 1 rok po promoci

 

Rozhodující pro výši příspěvku je stav k 1. březnu 2019 (kromě věku u nepracujících důchodců, kde úleva platí pro všechny narozené v celém roce 1944 a dříve).

Příspěvek je splatný (tedy musí být zaplacený!!) k 1. březnu 2019, případné žádosti o úlevy musí být doručeny představenstvu OS ČLK do 1. února 2019.

Příspěvky je možné platit již nyní!

 

Způsoby platby (POZOR, PLATÍ POUZE PRO ČLENY OS ČLK DĚČÍN!!!):