Informace prezidenta ČLK k finanční podpoře vzdělávání mladých lékařů

Protože i my jsme obdrželi dotazy na to, kdy a za jakých podmínek mohou mladí lékaři využít podpory v projektu IUVENTUS MEDICA, přetiskujeme informaci prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka:

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

vzhledem k tomu, že se množí dotazy kolegyň a kolegů na podmínky, za jakých mohou obdržet finanční podporu od Nadačního projektu Iuventus medica, dovoluji si Vás informovat o současném stavu věci.

Minulý týden se sešla Správní rada Nadace Charty 77, která jmenovala Radu projektu (3 zástupci Nadace, 1 zástupce ČLK a 1 zástupce AIFP). V současné době jsou Nadací připravovány internetové stránky, kde budou veškeré informace a podmínky zveřejněny. Start projektu musel být s ohledem na termín konání Správní rady Nadace Charty 77 posunut. Žádosti o finanční podporu budou mladí lékaři a lékařky moci uplatňovat od 30.10. do 22.11.2009. Tato informace je rovněž součástí říjnového čísla časopisu Tempus, které je již k dispozici na internetu.

Prosím Vás, abyste kolegyně a kolegy informovali, ať se podívají na tento odkaz: http://iuventusmedica.kontobariery.cz/

Informace a odkaz lze také nalézt na internetových stránkách ČLK po rozkliknutí banneru projektu Iuventus medica.

Předejte prosím tuto informaci také Vašim sekretariátům.

S kolegiálním pozdravem                                Milan Kubek

 

 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

8. SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Termín: 19.01.2018 od 18:00

Další - tentokrát mezinárodní - seminář pro regionální gynekology.

ZÁŘENÍ POMÁHÁ A ŠKODÍ

Termín: 17.01.2018 od 16:00

Seminář o novinkách v zobrazovacích metodách a molekulární genetice PROGRAM: 1) Letem ( zobrazovacím) světem 2) Kapesní průvodce radiotherapii 3) Osobní zkušenosti z návštěvy Černobylu 4) Metody molekulární genetiky a molekulární mikrobiologie použitelné v běžné klinické praxi 4) Novinky v molekulární genetice a molekulární mikrobiologii

3. DOUBICKÝ LÉKAŘSKÝ MEZIOBOROVÝ VEČER -

Termín: 15.12.2017 od 18:00

Mezioborový seminář s tématikou interní, diabetickou, kardiologickou a oftalmologickou.

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec