Projev MUDr. H. Engelharta při pasování Rytířem českého lékařského stavu

Můj projev bude krátký, ale mnohým se nebude líbit.

Většinu svého působení jako lékař jsem prožil pod křídly "Ústavu národního zdraví". Tento název byl vskutku jen symbolický, neboť zdraví národa bylo a bohužel jest velice špatné. Heslo našeho děčínského rodáka Dr. Miroslava Tyrše "V zdravém těle zdravý duch" je nám žel na míle vzdálené.

Základem každého národa byla a bude vždy rodina. Ale naše rodiny nejsou zdravé. Pohleďme do statistiky a zjišťujeme, že téměř polovina našich rodin je nefunkční, každé druhé manželství je rozvedené. Kolik nenarozených dětí je zabito ještě v lůně své matky! Kolik rodin je neúplných! Do každé správné rodiny patří tatínek, který se stará o finanční zajištění rodiny a pro děti je přirozenou autoritou. Do každé rodiny patří maminka, která vychovává děti, učí je, co je dobré a coje špatné, a projevuje jim svou lásku. Mateřská láska je naprosto ničím nenahraditelná!

Je naprosto zcestné, aby rodinu tvořili dva tatínkové a adoptované dítě, stejně je zcestné, aby rodinu tvořily dvě matky a nějaké adoptované dítě. Kolik je neúplných rodin, kde se o děti stará jenom matka! Tyto děti jsou psychicky labilní, nesou své trauma až do dospělosti. Hledají pak při dospívání porozumění u svých vrstevníků, sdružují se do různých paret, utíkají se k alkoholu, ke kouření, k drogám, vysedávají v hernách a dostávají se často do konfliktu se zákonem. Víme, že se objevují sebevraždy mladistvých, a dokonce i vraždy.

Ptáme se, proč je stav našich rodin takový! Odpověď je nasnadě. Šest roků světové války a 40 roků bolševického vládnutí vedly k morálnímu rozkladu společnosti. A je z toho vůbec nějaké východisko?

Moje osobní přesvědčení je toto: musíme sáhnout ke kořenům evropské civilizace, to znamená ke křesťanství. Mnozí budou namítat: "To dneska nejde", "To se dnes nenosí". Já však uvedu jen jediný příklad. Při nedávné návštěvě Benedikta XVI. v naší vlasti se na Moravě a zvláště v Staré Boleslavi sešlo několik desítek tisíc mladých lidí. Kdo měl to štěstí být přítomen, nebo alespoň sledoval obrazovku, musel vidět, jak tato mládež byla nadšená a jak se chovala. Já osobně věřím pevně, že manželství, která vzejdou z těchto mladých lidí, budou manželství zdravá. To je moje víra a naděje.

Nakonec bych chtěl poděkovat

 • Panu prezidentovi lékařské komory za to, že mi prokázal tak velkou čest,

 • Členům čestné rady lékařské komory za to, že mne vybrali,

 • Členům lékařské komory v Děčíně za to, že mne navrhli,

 • Děčínskému gymnáziu,panu řediteli Lešanovskému a panu profesoru Šonkovi i studentům, že se zajímali o můj osud a natočili tak pěkný film,

 • Kolegyni Dr. Čapkové a jejímu choti za to, že mne sem přivezli,

 • Sestře Rokosové a sestře Slepičkové a zdravotníkům střediska ve Verneřicích, že mi po 31 roků pomáhali při mé práci,

 • Primátorovi města Děčína a jeho náměstkovi, že mne přišli poctít svou přítomností,

 • Dr. Kavalírové a Konfederaci politických vězňů za to, že mi po 20 roků poskytli prostor pro mé mimoprofesní aktivity,

 • Dr. Váchovi za to, že se po řadu roků stará o to, abych nevyšel ze své lékařské praxe,

 • Členům své rodiny za to, že se po celá léta starali o moje duševní i tělesné blaho,

 • A konečně Vám všem, kteří jste sem přišli sdílet se mnou radost dnešního dne.

na začátek stránky
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

CVD V KOSTCE ANEB ŠEST NEJVĚTŠÍCH OBJEVŮ V OBLASTI ŽILNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Termín: 26.03.2019 od 17:30

Pořadatel akce: OS ČLK v Děčíně ve spolupráci se společností Servier s.r.o.

9. SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Termín: 22.03.2019 od 18:00

Tradiční seminář s různými oblastmi zájmu terénních i nemocničních gynekologů.

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec