Neoficiální poradna pro lékaře

[ Občané EU ] [ Cizinci ] [ Dokumentace ] [ Neschopenky ]
[ Poplatky ] [ Registrace ] [ Zákony ]


Na této stránce uveřejňujeme pomůcky a návody pro lékaře. I když přípravě materiálů věnujeme velkou péči, neručíme za případné škody, vzniklé v souvislosti s použitím našich rad.

FAQ neboli vaše časté dotazy

Některé vaše dotazy mohou zajímat více našich návštěvníků. Proto jsme se rozhodli ty dotazy, které mají širší platnost, zveřejňovat v anonymní podobě. Nic to nemění na tom, že tazatelům osobně odpovídáme.


Co je nového v problematice zdravotnické dokumentace?

Nová Vyhláška o zdravotnické dokumentaci přináší řadu zásadních úprav i detailních doplnění, která musí každý zdravotnický pracovník znát. Proto jsme pro vás připravili dost obsáhlý přehled nových pravidel.

Současně byly revidovány a doplněny i starší materiály o zdravotnické dokumentaci a o předávání informací mezi lékaři!

Náplň a úkoly služby posudkového lékařství podle nejnovějších právních předpisů

Souhrnný materiál k problematice organizace posudkové služby v souvislosti se zřízením posudkové služby na Úřadech práce - poskytla naše členka MUDr. Julie Wernerová.

Nová právní úprava posuzování, rozhodování a potvrzování dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování

Dnem 1. ledna 2006 vstupuje v platnost nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Kromě řady dalších změn dochází také k zásadní změně právní úpravy posuzování dočasné pracovní neschopnosti osob, která je nyní upravena přímo v zákoně a ne podzákonnou normou (dosud Vyhláškou č. 31/1993 Sb.).

I když řada věcí není po pročtení zákona zcela jasná a bude zapotřebí ještě konzultovat některé problémy, předkládáme zatím k studiu {část zákona, týkající se právě posuzování dočasné pracovní neschopnosti}. Širší komentář doplníme v krátké době.

Kteří nelékařští zdravotničtí pracovníci musí mít registraci podle zákona č. 96/2005 Sb.?

Situace je nejasná, zákon obtížně srozumitelný. Mají mít sestry v ordinacích lékařů registraci? Mají ji mít i sestry v nemocnicích? ... (»» celý materiál)

Změny v poskytování zdravotní péče cizincům ze zemí Evropské unie

Vstupem ČR do EU došlo k významným změnám jak pro naše občany, požadující lékařskou péči v ostatních zemích EU, tak i pro cizince přicházející ze zemí EU ... (»» celý materiál)

Změny ve zdravotnických zákonech a jejich dopady

Co se změnilo po schválení nových zákonů o vzdělávání zdravotnických pracovníků? Co z nich vyplývá pro pracovníky, kteří jsou již v praxi? Kdo musí a kdo nemusí prokazovat svou způsobilost k výkonu povolání lékaře a kdo musí a kdo nemusí svou specializaci obhajovat: ... (»» celý materiál)

Zásady léčení cizinců (ze zemí mimo EU) v České republice

Ministerstvo zdravotnictví ČR hradí na základě mezinárodních dohod, smluv a úmluv, uzavřených s vládami jiných zemí, bezplatně poskytnutou zdravotní péči pro určité kategorie cizinců, pobývajících na území ČR, a jen v určitém rozsahu ...   (»» celý materiál)

Zdravotnická dokumentace (doplněno podle stavu v květnu 2007)

slouží nejen jako pracovní nástroj při léčbě, ale také jako doklad či dokonce důkaz v případě forenzního projednávání postupu lékaře při léčení. Špatně vedená dokumentace může utvrdit podezření na chybný postup (nebo přinejmenším znemožnit prokázání správného postupu), zatímco dobře vedená dokumentace může ochránit ...   (»» celý materiál)

na začátek stránky
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO LÉKAŘE (NEJEN)

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry, zařazený do celoživotního vzdělávání.

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO SESTRY

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec