V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO LÉKAŘE (NEJEN)

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry, zařazený do celoživotního vzdělávání.

CVD V KOSTCE ANEB ŠEST NEJVĚTŠÍCH OBJEVŮ V OBLASTI ŽILNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Termín: 26.03.2019 od 17:30

Pořadatel akce: OS ČLK v Děčíně ve spolupráci se společností Servier s.r.o.

9. SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Termín: 22.03.2019 od 18:00

Tradiční seminář s různými oblastmi zájmu terénních i nemocničních gynekologů.

5. DOUBICKÝ LÉKAŘSKÝ MEZIOBOROVÝ VEČER -

Termín: 22.11.2018 od 18:00

Vzdělávací hodnota kazuistik je přinejmenším stejně vysoká jako odborné referáty.

PROČ SELHÁVÁME V PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD?

Termín: 23.10.2018 od 17:30

Pořadatel akce: OS ČLK v Děčíně ve spolupráci se společností Servier s.r.o.

4. DOUBICKÝ LÉKAŘSKÝ MEZIOBOROVÝ VEČER

Termín: 22.06.2018 od 18:00

Mezioborový seminář s tématikou interní, kardiologickou, chirurgickou a plicní - a labužnický raut s Falknštejnským pivem

9. FÜRSTENWALDSKÝ MEZIOBOROVÝ VEČER - KARDIAK NA ČESKÉM VENKOVĚ

Termín: 19.04.2018 od 18:00

Novinky a kazuistiky pro internisty i praktické lékaře

8. SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA ZMĚNA DATUMU KONÁNÍ. NOVÝ TERMÍN PÁTEK 6.4.2018.

Termín: 06.04.2018 od 18:00

Další - tentokrát mezinárodní - seminář pro regionální gynekology.

ZÁŘENÍ POMÁHÁ A ŠKODÍ

Termín: 17.01.2018 od 16:00

Seminář o novinkách v zobrazovacích metodách a molekulární genetice PROGRAM: 1) Letem ( zobrazovacím) světem 2) Kapesní průvodce radiotherapii 3) Osobní zkušenosti z návštěvy Černobylu 4) Metody molekulární genetiky a molekulární mikrobiologie použitelné v běžné klinické praxi 4) Novinky v molekulární genetice a molekulární mikrobiologii

3. DOUBICKÝ LÉKAŘSKÝ MEZIOBOROVÝ VEČER -

Termín: 15.12.2017 od 18:00

Mezioborový seminář s tématikou interní, diabetickou, kardiologickou a oftalmologickou.

7. FÜRSTENWALDSKÝ – DUŠIČKOVÝ MEZIOBOROVÝ VEČER„ SRDEČNÍ SLABOST – FIXNÍ LÉKOVÉ KOMBINACE V PREVENCI ZBYTEČNÝCH ÚMRTÍ “

Termín: 24.11.2017 od 18:00

Srdeční slabost - novinky OMEZENÝ POČET MÍST, ZÚČASTNIT SE MOHOU JEN PŘIHLÁŠENÍ

TO NEJLEPŠÍ PRO MÉHO PACIENTA

Termín: 02.06.2017 od 17:00

Nejčastější morfologické variace intrakraniálních tepen na CT angiografii mozku a indikace antikoagulační léčby --- Chirurgie a dětská obezita --- Pod svícnem tma...aneb záda zdravotníků + i rameno sonografistů --- Český lékař v riziku cévní mozkové příhody - kazuistika --- Nedostatek lékařů v ČR - snadné řešení: robot da Vinchi! --- Prevence srdeční slabosti v roce 2017! --- Nízké dávky nových antikoagulans --- Kardiodiabetes? Jak na něj!

7. SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Termín: 07.04.2017 od 18:00

Zajímavá témata pro nemocniční i ambulantní gynekology a současně tradiční společenské setkání regionálních gynekologů

NÁHLÁ SMRT II

Termín: 31.03.2017 od 18:00

Problematika náhlé smrti a jejího rizika v ordinaci i mimo ní

KDYŽ SE POTKÁ FIBRILACE SÍNÍ S HYPERTENZÍ

Termín: 22.02.2017 od 17:00

Především pro praktické lékaře jsou určeny nové informace o antiarytmicích a antikoagulanciích

SCREENINGOVÉ PROGRAMY

Termín: 25.01.2017 od 16:00

Průřezový přehled populačních screeningů v prevenci karcinomů prsu, děložního čípku, kolorekta a prostaty.

HYPERTENZE, CHOLESTEROL - ŽÁDNÉ TANCE, TEĎ JE TADY NOVÁ ŠANCE!

Termín: 30.11.2016 od 17:00

Jaké jsou moderní trendy v léčbě hypertenze a hypercholesterolemie?

5. FÜRSTENWALDSKÝ MEZIOBOROVÝ VEČER (DUŠIČKOVÝ) (SEMINÁŘ NAPLNĚN, NELZE SE PŘIHLÁSIT!!!)

Termín: 25.11.2016 od 18:00

Novinky z rehabilitace ve vnitřním lékařstvím - "Zemřeli, protože málo chodili." OMEZENÝ POČET MÍST, ZÚČASTNIT SE MOHOU JEN PŘIHLÁŠENÍ

BEZPEČNOST ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY

Termín: 03.11.2016 od 17:30

Indikace trombolytické léčby u pacientů s CMP na antikoagulační léčbě Krvácivé komplikace pacientů na antikoagulační léčbě a antidota Tromboembolická nemoc- proč stále? a zbytečně! přicházíme o pacienty Křehký pacient a antikoagulační léčba Závěrečné shrnutí + Ekg a Echo kviz o ceny

CELOÚSTAVNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ DĚČÍNSKÉ NEMOCNICE

Termín: 19.01.2016 od 14:00

Další z řady průřezových víceoborových seminářů, do nichž přispívají jednotlivá odborná oddělení Nemocnice Děčín

NÁHLÁ SMRT? (PŘES WEB CLK.CZ JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT)

Termín: 29.10.2015 od 18:00

Seminář, probírající okolnosti a postup při náhlém úmrtí.

CHRÁPÁNÍ, SPÁNKOVÉ PORUCHY - DIAGNOSTIKA, ŘEŠENÍ V NAŠEM REGIONU (SEMINÁŘ NAPLNĚN, JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!!)

Termín: 06.10.2015 od 17:00

Chrápání v ambulanci lékaře ORL, spolupráce se spánkovou laboratoří. Rozdělení spánkových poruch, Syndrom spánkové apnoe. Polysomnografie, léčba spánkových poruch, metodika přidělení ventil. přístrojů. Kardiovaskulární komplikace poruch dýchání ve spánku Představení přeshraniční spolupráce v rámci česko-německého centra, indikační kritéria a standardy v SRN, možnosti domácí monitorace. Po každé přednášce bude možná diskuse k zodpovězení Vašich dotazů

ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA V ROCE 2015 (SEMINÁŘ NAPLNĚN, JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!!)

Termín: 05.06.2015 od 18:00

1. Warfarin z pohledu gastroenterologa v roce 2015. 2. Fibrilace síní v roce 2015 a antikoagulační léčba. 3. Plicní embolie v roce 2015 - Nová guidelines v léčbě TEN 4. Pohled diabetologa na současnou antikoagulační léčbu. 5. Robotická chirurgie a krvácivé komplikace, je „robot“ šikovnější ? 6. Zvláštnosti antikoagulační léčby u žen 7. Zobrazovací metody tromboembolismu a akutního krvácení v CNS. 8. Antikoagulační léčba v pediatrii ? 9. Závěr - NOAK – Moderní antikoagulace, přehled a srovnání nových antikoagulans.

ÚZKOSTNÝ A PSYCHICKY LABILNÍ PACIENT/KA V ORDINACI PRAKTIKA A GYNEKOLOGA

Termín: 26.11.2014 od 17:00

Seminář pořádá OS ČLK Děčín ve spolupráci s firmou SANDOZ Přednášející: MUDr. Jaroslav Tržický Banka Dědinová, Tomáš Tržický

2. DĚČÍNSKÝ DEN KOMPLEXNÍ INTERNÍ PÉČE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Termín: 23.10.2014 od 14:00

Přihlášky s termínem do 16.10. 2014. Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce od POUZP Brno dle vyhlášky MZCR č. 4/2010 Sb. a od ČLK dle Stavovského předpisu ČLK č.16.

TROMBOFILNÍ STAVY A JEJICH KLINICKÉ DŮSLEDKY

Termín: 15.10.2014 od 16:00

Víceoborové a "módní" téma s mnohdy dosud neujasněným a nesjednoceným přístupem různých lékařských oborů.

SYNDROM VYHOŘENÍ

Termín: 17.09.2014 od 16:00

Jste vyhoření? Dozvíte se, jak o sebe pečovat.

CMP A DALŠÍ KOMPLIKACE ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE, KAZUISTIKY

Termín: 11.06.2014 od 17:00

Seminář věnovaný především neurologickým komplikacím hypertenze, s uvedením kazuistik.

PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Termín: 23.10.2013 od 16:00

Víceoborový seminář, věnující se problematice psychosomatických stavů a onemocnění v rúzných oborech.

AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ OTÁZKY PRO PRAXI

Termín: 19.06.2013 od 16:00

Seminář pro všechny lékaře, průřezově se věnující aktuálním a důležitým právním otázkám v dnešní medicíně.

HYPOGLYKEMIE - VOLBA ANTIDIABETIK A RIZIKO HYPOGLYKEMIE

Termín: 12.06.2013 od 17:00

Tradiční diabetologický seminář MUDr. Kalmüntzerové.

1. SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Termín: 07.06.2013 od 15:00

Seminář pro gynekology se bude zabývat problematikou prenatálního skríningu a jeho organizace

ALERGOLOGIE, ORL A PNEUMOLOGIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Termín: 30.01.2013 od 17:00

Pro praktické lékaře přednáší alergolog, otorhinolaryngolog a pneumolog.

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE + IKTOVÁ JEDNOTKA V DĚČÍNĚ

Termín: 28.11.2012 od 17:00

Nová doporučení v léčbě arteriální hypertenze - Přednáší MUDr. Antonín Novák Diagnostické a léčebné postupy ischemické cévní mozkové příhody - Přednáší MUDr. Jan Novák

CELIAKIE + VIROVÉ HEPATITIDY

Termín: 23.05.2012 od 17:00

Celiakie - Přednáší: MUDr. Jiří Zeman Celiakie z pohledu pediatra a imunologa - Přednáší: MUDr. Lenka Podolská Co je nového ve virových hepatitidách v r. 2012 - Přednáší: prim. MUDr. Pavel Dlouhý

DIABETOLOGIE - AKTUALITY

Termín: 21.03.2012 od 17:00

Diabetoložka MUDr. Kalmünzerová přednáší o prediabetu a léčbě diabetu metforminem.

POLYTÉMATICKÝ SEMINÁŘ KARDIO/ORL

Termín: 29.02.2012 od 16:30

Seminář s tématy z kardiologie dospělých i dětí a ORL

REFLUXNÍ CHOROBA

Termín: 18.01.2012 od 17:00

Přehledný seminář o rúzných příznacích io léčbě refluxní choroby gastroesofageální.

RESPIRAČNÍ NEMOCI

Termín: 23.11.2011 od 17:00

1) Novinky v léčbě CHOPN 2) Recidivující respirační infekce z pohledu klinického imunologa

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA A BÉRCOVÉ VŘEDY

Termín: 19.10.2011 od 17:00

Cévní onemocnění dolních končetin . problematika hluboké žilní trombózy a bércových vředů.

DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

Termín: 08.06.2011 od 17:00

Léčba DM II. typu v ordinaci praktického lékaře, Onemocnění štítné žlázy

INFEKCE, HOREČNATÉ STAVY

Termín: 25.05.2011 od 16:30

Očkování před cestou do ciziny, uzlinový syndrom a jeho DD, dna a její léčba

HPV VAKCINACE A DALŠÍ

Termín: 29.03.2011 od 18:00

Seminář nejen pro gynekology a pediatry

FARMAKOLOGIE BOLESTI V KLINICKÉ PRAXI A PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Termín: 09.03.2011 od 16:30

Přednášky ve spojení s následnou diskuzí mají aktualizovat a sjednotit názory praktických lékařů, ambulantních odborníků i nemocničních lékařů.

NOVÁ DIABETOLOGIE: SPOLUPRÁCE VE PROSPĚCH PACIENTA

Termín: 27.01.2011 od 17:00

Jak a čím léčit a neléčit diabetiky II. typu - přednáška s kazuistikami

CHLAMYDIE, BORRELIE, CMV, A EBV INFEKCE

Termín: 13.10.2010 od 16:00

Přehledný tématický seminář o infekcích chlamydiemi, borreliemi, EBV a CMV z pohledů klinických i laboratorních.

DIABETOLOGIE ZEJMÉNA PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Termín: 10.05.2010 od 17:00

Seminář se zabývá zejména diabetem II. typu a vhodnou péčí v ordinacích PL

VYŠETŘENÍ D-DIMERŮ V KLINICKÉ PRAXI

Termín: 15.12.2009 od 15:00

Seminář seznamující s významem vyšetření D-dimerů pro klinickou praxi a s připravovanou novou metodikou vyšetření.

VARIXY DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH LÉČBA

Termín: 15.10.2009 od 16:30

Základní přednášky: Diagnostika a léčba chronické žilní insuficience, Operativa varixů Produktová přednáška - Detralex – lék první volby v léčbě chronického žilního onemocnění

PROBLEMATIKA TROMBOTICKÝCH STAVŮ A CHRONICKÉHO KRVÁCENÍ (13. 5. 2009)

Termín: 13.05.2009 od 17:00

Seminář se zabývá zejména poruchami srážlivosti a jejich vlivem na těhotenství a doporučeným postupem a prevencí komplikací.

PRAKTICKÁ KARDIOLOGIE

Termín: 11.03.2009 od 17:00

Základní problematika kardiologie pro praktické lékaře (synkopa, posudková činnost, způsobilosti k řízení, příprava kardiaka k operaci)

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ

Termín: 24.02.2009 od 17:00

Přehled problematiky právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Příklady a situace z praxe.

NOVINKY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2009

Termín: 10.12.2008 od 16:00

Co nového nás čeká při uznávání a administraci pracovní neschopnosti v novém roce.

 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO LÉKAŘE (NEJEN)

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry, zařazený do celoživotního vzdělávání.

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO SESTRY

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec